Man och kvinna - predikningar och föredrag hållna vid Kyrklig förnyelses kyrkodagar kring äktenskapet i Uppsala 1963

Författare
(Utg. av Eric Segelberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kyrkligt forum, Seelig 1964 Sverige, Saltsjöbaden, Stockholm 375 sidor.