Management information systems - selected readings

Författare
(Edited by T. W. McRae)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin books 1971 Storbritannien, Harmondsworth 381 sidor. 0-14-080234-7