Management of technology - managing effectively in technology-intensive organizations

Författare
Hans J. Thamhain
(Hans J. Thamhain.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiley cop. 2005 USA, Hoboken, N.J xii, 381 sidor. diagr., tab. 978-0-471-41551-0