Ord för dagen

Originaltitel
Samlade verk. Urval
Författare
Martin Luther
(Kortandakter av Martin Luther revidering: Thomas Smetana)
Genre
Verk före 1800, Uppbyggelselitteratur
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
BV-förlag, BV-förlag 2017 Sverige, Helsingborg, Helsingborg 375 sidor 19 cm 978-91-7518-320-6
Fosterl.-stift. 1944 Sverige, Stockholm 384s
Fosterlands-stift. 1935 Sverige, Stockholm 384 sidor.
Evangeliska fosterlandsstiftelsen 1914 Sverige, Stockholm 382 sidor.
Norman 1911 Sverige, Stockholm 379 sidor.
Norman 1900 Sverige, Stockholm 382 sidor.