Manne hujnies

Originaltitel
I feel sad Sydsamiska
Författare
Brian Moses
(Brian Moses, Marcus Hedström åarejelsaemiengielese jarkoestamme: Elsa Andersson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Barn- och ungdomslitteratur
Språk
Sydsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saemieskuvlen ståvroe (Sameskolstyr. 1997 Sverige, Jokkmokk, Finland 38 sidor. färgill. 22 cm