Mannerheim - en bildbiografi

Originaltitel
Mannerheim Svenska
Författare
Matti Klinge
(Matti Klinge översättning: Susanne Hellsten.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1994 Finland, Helsingfors 88 sidor. ill., faks. 24 cm