Mansbilder, Studieplan - om en splittrad verklighet

Författare
Erik Centerwall
(Björn Hamrin i samarbete med Erik Centerwall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Centraltr. 1980 Sverige, Stockholm, Borås 24 sidor. 22 cm