Mansbilder, Studieplan - om en splittrad verklighet

Författare
Erik Centerwall
(Björn Hamrin i samarbete med Erik Centerwall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Centraltr. 1980 Sverige, Stockholm, Borås 24 sidor. 22 cm
LiberFörlag, Bohusläningen 1979 Sverige, Stockholm, Uddevalla 104 sidor. ill. 27 cm