Manual för intensivinlärning för små barn med autism

Författare
Birgitta Spjut Jansson
(Birgitta Spjuth Jansson, Ulla Lindahl, Maria Nilsson Rutberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Habilitering & hälsa, Västra Götalandsregionen 2012 Sverige, Mariestad 305 sidor. 978-91-633-8240-6
Habilitering & hälsa, Västra Götalandsregionen 2010 Sverige, Sverige 275 sidor.