Mardrömmarnas Horisont

Författare
Jonny Karlsson
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Books on Demand 2020 Sverige 978-91-7569-913-4
Books on Demand GmbH 2013 Sverige, Stockholm 188 sidor. 978-91-7463-448-8