Maria i tornet. En riddare-historia af C.H. Spiesz. Öfwersättning. Stockholm, tryckt hos C.F. Marquard, 1799

Författare
Christian Heinrich Spiess
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1799 Sverige, Stockholm 88 sidor. 8:o