Mariabilden i skulptur - 1150-1450 : with an English catalogue

Författare
Aron Andersson
(Aron Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1956 Sverige, Stockholm 35 sidor., [36] pl.-s.