Marianne Lindberg De Geer och kritiken

Författare
Sinziana Ravini
Genre
Analys och tolkning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dunkers kulturhus 2010 Sverige, Helsingborg 208 sidor. 20 cm 978-91-977097-0-5