Marianne Lindberg de Geer ser på sig själv - samtida porträttbilder

Författare
Ulla-Maija Uotila Hellbom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet, Konstvetenskapliga inst. 1999 Sverige, Stockholm 28 sidor. : ill.
Univ., Konstvetenskapliga inst. 1999 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 28 s