Marie Geistinger - die Königin der Operette

Författare
Emil Pirchan
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1947 Österrike, Wien 86, vi sidor., 73 pl.-bl.