Marine art & Ulster - a chronicle of sail, steam & flag codes

Författare
A. S. Davidson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jones-Sands publishing 2005 Storbritannien, Upton, Wirral 171 sidor. : ill. 0-947764-33-X