Markbädd intill gravfältet Lid 64:1 - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Lid 64:1, Stora Lundby 1:4, Lid socken, Nyköpings kommun, Södermanland

Författare
Ingela Harrysson
(Ingela Harrysson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2014 Sverige, Västerås 10 sidor. ill. 978-91-7453-391-0