Markeringar och maskeringar - att visa eller dölja sin kropp

Författare
(Redaktörer: Roger Qvarsell, Birgitta Svensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska museets förlag, Elanders NRS tryckeri 2012 Sverige, Stockholm, Huskvarna 198 sidor. ill. 23 cm 978-91-7108-552-8