Marketing B

Författare
(Compiled by: Jukka Hohenthal)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pearson Education Limited cop. 2007 Storbritannien, Harlow 427 sidor. 1-84658-291-1