Marketing De Ciudades: Crear y prosperar en mercados de alto crecimiento

Författare
Philip Kotler
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
uuuu-uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat