Marketing decisions making - concepts and strategy

Författare
David W. Cravens
(David W. Cravens, Gerald E. Hills, Robert B. Woodruff)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Irwin 1980 USA, Homewood, Ill xv, 573 sidor. : diagr., tab. 0-256-02348-4