Marketing management Vol. 1, Principles, analysis, and applications

Författare
Benson P. Shapiro
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Irwin 1985 USA, Homewood, Ill 666 sidor. 0-256-03153-3