Marketing management Vol. 2, Strategy, planning, and implementation

Författare
Benson P. Shapiro
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Irwin 1985 USA, Homewood, Ill 820 sidor. 0-256-03154-1