Marketing management Vol. 3, From theory to practice

Författare
Benson P. Shapiro
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Irwin 1985 USA, Homewood, Ill 559 sidor. 0-256-03152-5