Marketing management and administrative action

Författare
(Ed. by Steuart Henderson Britt, Harper W. Boyd, jr.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
McGraw-Hill cop. 1973 USA, New York 693 sidor. diagr., tab.
McGraw-Hill 1963 USA, New York 772p.,ill.,25cm