Marketing management and strategy : an African casebook

Författare
George Tesar
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
2013 Utgivningsland okänt / Ej specificerat