Marketing management and the behavioral environment

Författare
Perry Bliss
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice-Hall 1970 USA, Englewood Cliffs, N.J 132 sidor.