Marketing management

Författare
Benson P. Shapiro
(Benson P. Shapiro, Robert J. Dolan, John A. Quelch)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Irwin 1985 USA, Homewood, Ill 3 vol.
Irwin 1985 USA, Homewood, Ill 666 sidor. 0-256-03153-3
Irwin 1985 USA, Homewood, Ill 820 sidor. 0-256-03154-1
Irwin 1985 USA, Homewood, Ill 559 sidor. 0-256-03152-5