Marketing management

Författare
David W Cravens
(David W. Cravens, Gerald E. Hills, Robert B. Woodruff)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Irwin 1987 USA, Homewood, Ill xx, 714 sidor. : ill. 25 cm 0-256-05547-5