Marketing management - text and cases

Författare
Douglas J. Dalrymple
(Douglas J. Dalrymple, Leonard J. Parsons.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiley cop. 1995 USA, New York x, 984, 11 sidor. ill.
Wiley 1995 Storbritannien, New York 984 sidor. : ill. 0-471-60002-4
Wiley cop. 1992 USA, New York 598 sidor. : ill. 25 cm 0-471-54746-8, 0-471-57368-X
Wiley cop. 1990 USA, New York xiii, 958 sidor. ill.