Marketing management

Författare
Geoffrey A. Lancaster
(Geoff Lancaster, Lester Massingham)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
McGraw-Hill 1998 Storbritannien, London x, 466 p 25 cm 0-07-709291-0