Marketing management - a strategic decision-making approach

Författare
John W. Mullins
(John W. Mullins, Orville C. Walker, Harper W. Boyd.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
McGraw-Hill 2006 USA, Boston, London 533 sidor. ill. 978-0-07-110109-7
McGraw-Hill cop. 2001 USA, Boston, Mass xxi, 594 sidor. : ill. 26 cm. 0-07-231523-7, 0-07-112308-3
Irwin/McGraw-Hill 1997 USA, Boston, Mass 547 sidor. : ill. 0-256-22632-6, 0-07-115429-9
Chicago cop. 1995 USA, Irwin xvi, 555 sidor. : diagr., tab. 0-256-12576-7
Harcourt Brace Jovanovich cop. 1972 USA, New York xii, 618 s diagr., tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan