Marketing management - a relationship marketing perspective

Författare
(Cranfield School of Management)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Macmillan 2000 Storbritannien, Basingstoke 295 sidor. 0-333-77749-2, 0-333-77750-6