Marketing management

Författare
(Philip Kotler ..)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice Hall 2009 Storbritannien, Harlow, New York xxxviii, 889 sidor. ill. 29 cm 978-0-273-71856-7
Prentice Hall 2009 Storbritannien, Harlow, England, New York 1 PDF-fil (889 sidor. ill.) 978-0-273-71881-9