Marketing

Författare
Colin McIver
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pan Books 1968 Storbritannien, London 261 s 0-330-02313-6