Marketing - the management of distribution channels

Författare
Maureen Guirdham
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pergamon Press 1972 Storbritannien, Oxford 206 s : Ill