Marketing - 1776-1976 and beyond : proceedings of the 1976 Fall educators' conference, held in Memphis, Tennessee, August 8-11

Författare
(Ed. by Kenneth L. Bernhardt.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
American Marketing Association 1976 USA, Chicago, Ill xi, 684 sidor. tab.