Markisens skyddsling

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland översättning: Greta Wandin)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther 1987 Sverige, Malmö 192 sidor. 18 cm 91-35-03263-4
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65575-7