Markkemiska effekter av biologisk försurning i skogsbestånd av olika ålder - Effects of biological acidification on soil chemistry in coniferous stands of different age

Författare
Johan Bergholm
(Johan Bergholm, Rune Andersson, Fredrik Ekman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens naturvårdsverk 1985 Sverige, Solna 55 sidor.