Markkinatuomioistuimen ja kilpailuneuvoston yhdistäminen = - Sammanslagning av markandsdomstolen och konkurrensrådet

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oikeusministeriö, Edita jakaja 1999 Finland, Helsinki [171 sidor. med var pag. : ill. 25 cm 951-53-1923-4