Marknära ozon, SO₂, NO₂ och sot vid Östads säteri 1987-2003

Författare
Per Erik Karlsson
(Per Erik Karlsson, Håkan Pleijel, Helena Danielsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IVL 2004 Sverige, Stockholm 38 sidor.