Marknära ozon i Örebro län - oktober 2002 - september 2003

Författare
Gunilla Pihl Karlsson
(Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Eva Hallgren Larsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IVL 2004 Sverige, Göteborg 17 sidor.