Marknadsinformation i produktutvecklingsprocessens tidiga skeden

Författare
Anders Eriksson
(Anders Eriksson, Daniel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1994 Sverige 145 sidor.