Markurells

Författare
Hjalmar Bergman
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkteatern i Göteborg 1990 Sverige, Göteborg 110 sidor.