Marstrand

Författare
Claes Krantz
(Claes Krantz med teckningar av förf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1950 Sverige, Stockholm 147 sidor. ill.