Marthas lilla gröna - inspiration till eget grävande i nyttoträdgårdens historia

Runt om i landet finns kulturhistoriska skatter i form av äldre trädgårdar, ofta med gamla växtsorter som inte längre finns i handeln och som är anpassade efter lokala förhållanden. Gårdstomten med rabatter, köksväxtland, fruktträd och bärbuskar har varit betydelsefull för hushållet, men utan att synas i gårdens räkenskaper. Nyttoträdgårdens historia är bristfälligt utforskad, kanske beroende på att den till största delen är kvinnohistoria.

Författare
Lena Nygårds
(Lena Nygårds faktagranskare: kollegor vid RAÄ ... illustration: Ingrid Henell.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetet, Alfa print cop. 2008 Sverige, Stockholm, Solna 47 sidor. ill. 22 cm 978-91-7209-513-7