Marxistisk estetik - realism, klassamhälle och falskt medvetande

Författare
Gunnar Gunnarson
(Gunnar Gunnarson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Kristianstads boktr. 1976 Sverige, Stockholm, Kristianstad 211 sidor. 19 cm