Maskbilden från Västra Vång - ett keltiskt avtryck i Blekinges äldre järnålder?

Författare
Marianne Görman
(Marianne Görman, Mikael Henriksson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Blekinge museum 2006 Sverige, Karlskrona 24 sidor. : ill.