Maskiner & människor - en skrift om jobb och framtidstro

Författare
Gustav Fridolin
(Gustav Fridolin och Ulf Bodach Söderström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront 2011 Sverige, Stockholm, Danmark 174 sidor. ill. 18 cm 978-91-7037-610-8