Maskinkonstruktioner 4, Hållfasthetslära

Författare
(K. B. Lundqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Åetåtr. 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 547 sidor.